APRIL 2024

Solitaireoyun.com - Hizmet Şartları

Bu Hüküm ve Koşullara Uygunluk

Hüküm ve Koşullarımıza Uygunluk

Yazan: Solitairea.com | Son güncellenen: 19 Haziran 2023 | Gerçek kontrolü: Elizabeth Miller

Son güncelleme 7 Mayıs 2023

Bu Hizmet Koşulları, birey olarak veya bir tüzel kişilik adına ("siz") sizinle Solitairea LTD ("Şirket", "biz", "bize" veya ""bizim"), Solitairea web sitesine ve bununla ilgili, bağlantılı veya bağlantılı diğer medya biçimlerine, kanallara, mobil web sitelerine veya mobil uygulamalara (topluca "Site") erişiminiz ve kullanımınız hakkında. Siteye erişerek, bu Hizmet Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. TÜM BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAYI DERHAL BIRAKMALISINIZ.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek şartlar, koşullar veya belgeler, referans yoluyla bu Hizmet Koşullarına açıkça dahil edilir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Hizmet Koşullarını herhangi bir noktada ve herhangi bir nedenle değiştirme veya güncelleme hakkına sahibiz. Bu Hizmet Koşullarının "Son güncellenme" tarihini güncelleyerek değişiklikleri size bildireceğiz. Her değişiklik için özel bildirim alma hakkınızdan feragat edersiniz. Bu Hizmet Koşullarını periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Revize edilen Hizmet Koşullarının tarihinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Sitede sağlanan bilgiler, bu tür bir dağıtım veya kullanımın yasaları ihlal edeceği veya söz konusu yargı yetkisi veya ülkede kayıt yaptırmamızı gerektireceği herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılmak veya bunlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sonuç olarak, Siteye başka yerlerden erişmeyi tercih edenler bunu kendi rızalarıyla yaparlar ve geçerli oldukları sürece yerel yasalara uymaktan yalnızca kendileri sorumludur.

Özel Varlıkların Korunması

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir. Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca "İçerik") ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Markalar") bize aittir veya bizim kontrolümüz altındadır veya bize lisanslıdır. Bunlar, telif hakkı ve ticari marka yasalarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, yabancı yargı bölgeleri ve uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır.

İçerik ve Markalar Sitede "OLDUĞU GİBİ" yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Hizmet Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Sitenin, İçeriğin veya İşaretlerin hiçbir kısmı önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaç için başka şekilde kullanılamaz.

Siteyi kullanmaya uygun olduğunuz sürece, Siteye erişmek ve Siteyi kullanmak ve İçeriğin uygun şekilde erişim sağladığınız herhangi bir bölümünün bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirmek veya yazdırmak için sınırlı bir lisans verilir. Site, İçerik ve Markalar üzerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.

İşletme ve Bakım

(1) Siteyi bu Hizmet Koşullarının ihlaline karşı izleme; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Hizmet Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, uygun yasal işlemleri yapma; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Katkılarınızı veya bunların herhangi bir bölümünü reddetme, erişimi kısıtlama, kullanılabilirliğini sınırlama veya devre dışı bırakma (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde) hakkımızı saklı tutarız, ancak yükümlülüğümüz yoktur; (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, aşırı boyutta olan veya sistemlerimiz için herhangi bir şekilde külfetli olan tüm dosyaları ve içeriği Siteden kaldırmak veya başka bir şekilde devre dışı bırakmak ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Sitenin düzgün çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek.

Kullanıcı Beyanları

Siteyi kullanarak, şunları beyan ve garanti edersiniz: (1) yasal ehliyete sahip olduğunuzu ve bu Hizmet Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (2) ikamet ettiğiniz yargı alanında reşit olmadığınızı; (3) Siteye bot, komut dosyası veya başka bir şekilde otomatik veya insan dışı yollarla erişmeyeceğinizi; (4) Siteyi herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacağınızı ve (5) Siteyi kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmeyeceğini. Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik bilgi verdiğinizi varsayalım. Bu durumda, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki kullanımını reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Yasakladığımız Faaliyetler

Siteye, Siteyi kullanıma sunduğumuz amaçlar dışında herhangi bir amaçla erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızdan açıkça desteklenen veya onaylananlar dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Gönderileriniz ve Katkılarınız

Site ile ilgili olarak sağladığınız her türlü soru, yorum, öneri, fikir, geri bildirim veya diğer bilgilerin ("Gönderimler") gizli olmadığını ve yalnızca bizim mülkiyetimizde olacağını kabul ve beyan edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız. Bu Gönderimleri, ticari veya başka herhangi bir yasal amaç için, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahip olacağız. Şu anda, bu tür Gönderimler üzerindeki tüm manevi haklardan feragat ediyorsunuz ve bu tür Gönderimlerinizin orijinal olduğunu veya bu Gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu garanti ediyorsunuz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması nedeniyle bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz.

SITENAME}'de yapılan değişiklikler

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca, haber vermeksizin Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitede herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği, askıya alma veya durdurma nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız. Ancak, Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur.

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekebilir, bu da kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabilir. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde tadil etme hakkımızı saklı tutarız. Sitenin herhangi bir kesintisi veya durdurulması sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Hizmet Koşullarında yer alan hiçbir husus, bizi Sitenin bakımını yapmak ve desteklemek ya da bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm sağlamakla yükümlü kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.

Fesih

Bu hizmet koşulları, siteyi kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu hizmet koşullarının diğer hükümlerini sınırlamaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin, bu hizmet koşullarında veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmelikte yer alan herhangi bir beyan, garanti veya sözleşmenin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın herhangi bir kişinin siteye erişimini ve siteyi kullanmasını (belirli IP adreslerinin engellenmesi dahil) reddetme hakkımızı saklı tutarız. Siteyi kullanımınızı veya siteye katılımınızı sona erdirebilir veya yayınladığınız herhangi bir içeriği veya bilgiyi herhangi bir zamanda, uyarıda bulunmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak silebiliriz.

Hesabınızı herhangi bir nedenle sonlandırdığımızı veya askıya aldığımızı varsayalım. Bu durumda, üçüncü taraf adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınızla, sahte veya ödünç alınmış bir adla veya herhangi bir üçüncü tarafın adıyla yeni bir hesap açmanız ve kaydetmeniz yasaktır. Hesabınızı sonlandırmanın veya askıya almanın yanı sıra, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

Geçerli Kanun

Bu Hizmet Koşulları ve Siteyi kullanımınız İngiltere ve Galler yasalarına tabidir ve bu yasalar tarafından yorumlanır ve bu koşullardan ve Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü anlaşmazlık İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Tüm Sözleşme

Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası ve Sitede tarafımızdan yayınlanan diğer yasal bildirimler, sizinle aramızdaki Site ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturacaktır. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayıldığını varsayalım. Bu durumda, söz konusu hükmün geçersizliği, bu Hizmet Koşullarının geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bunlar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir şartından feragat edilmesi, söz konusu şarttan veya başka bir şarttan daha fazla veya sürekli feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Hizmet Koşulları kapsamındaki herhangi bir hak veya hükmü ileri sürmememiz, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez.

İletişim Solitaireoyun.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

E-posta adresimiz: [email protected]

İÇINDEKILER LISTESINE DÖN